Szkolenie do licencji liniowej pilota samolotowego ATPL(A)

Szkolenie do licencji liniowej pilota samolotowego ATPL(A)

Zdobycie licencji liniowej (Airline Transport Pilot Licence) jest jednym z ostatnich etapów kształcenia pilota. W naszym ośrodku odbędziesz szkolenie teoretyczne ATPL(A), podczas którego najlepsi specjaliści w poszczególnych dziedzinach przekażą Ci kompletną wiedzę potrzebną każdemu przyszłemu pilotowi liniowemu. Po ukończeniu szkolenia ATPL(A) iI zdobyciu wszelkich uprawnień w ramach szkoleń praktycznych, Uczeń uzyskuje tzw. Status ATPL(A) frozen, dający mu legitymację do wystąpienia, po spełnieniu dodatkowych wymagań, do ULC o egzamin na licencję liniową pilota samolotowego ATPL(A).