Bezpieczeństwo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DOBROWOLNEGO

Ten formularz służy do zgłoszenia każdej wiadomości/informacji, która zdaniem zgłaszającego może mieć wpływ na bezpieczeństwo operacji realizowanych przez Smart Aero Service. Wiadomości wysyłane za pomocą formularza trafiają do kierownika ds. bezpieczeństwa, który dokonuje analizy przesłanych informacji i na tej podstawie podejmuje dalsze działania.

Przesłanie zgłoszeń pozwala podnieść poziom bezpieczeństwa wykonywanych operacji. Wykorzystanie formularza do zgłoszenia pozwala na zachowanie anonimowości osoby dokonującej zgłoszenia.